Ga direct naar


Stierenlijst

Voor alle veehouders met Fries Roodbont Vee is er nu online een stierenlijst beschikbaar. Hierin vindt u informatie over afstamming en fokker. Onderaan de lijst staan gegevens over de beschikbaarheid van sperma.

Download de stierenlijst

» Download hier het Excel-bestand van de actuele stierenlijst

Snelkoppelingen