Ga direct naar


Stichting Roodbont Fries Vee

Sinds 1993 wil de Stichting Roodbont Fries Vee voorkomen dat het Fries roodbonte vee uitsterft. In samenwerking met Nederlandse boeren stelt de stichting fokprogramma’s op, registreert roodbonten en veehouders, legt contacten met instanties en geeft voorlichting.

Doel van de stichting

De stichting Roodbont Fries Vee heeft als doel het Fries roodbonte vee in stand te houden, waarbij het economische doel van de dieren niet uit het oog wordt verloren. Mede dankzij de inspanningen van de stichting neemt het aantal Friese roodbonten jaarlijks toe.

Activiteiten van de stichting

Stichting Roodbont Fries Vee vervult de volgende taken:

  • Inventarisatie en registratie van Friese roodbonte koeien.
  • Contacten leggen tussen boeren en instanties.
  • Opstellen en uitvoeren van fokprogramma’s in samenwerking met veehouders en het Centrum voor Genetische Bronnen Nederland (de Genenbank).
  • Incidenteel aankopen van dieren die dreigen verloren te gaan.
  • Onderzoek naar onder meer bloedgroepen.
  • Voorlichting en pr.

Meer weten?

Wilt u meer weten over Stichting Roodbont Fries Vee? Ga dan naar de website van de stichting.

Snelkoppelingen