Ga direct naar


Ruterpolder

De monumentale boerderij Rispens State is gelegen in IJlst. Dit mooie Friese stadje grenst aan de Ruterpolder: een eeuwenoud landschap met een hoge cultuurhistorische waarde. In 2006 maakten natuurfilmers Luc Enting en André Janse een unieke natuurdocumentaire over het leven in de Ruterpolder.

Ruterpolder: een cultuurhistorisch poldergebied

De Ruterpolder is een agrarisch poldergebied van 150 hectare in Zuidwest-Friesland. In de polder zijn verschillende boeren actief. Dankzij extensieve landbouw en veeteelt is het natuurgebied echter goed bewaard gebleven. Het uitgestrekte, open landschap biedt al honderden jaren een voedselrijke leefomgeving voor talloze diersoorten, zoals weidevogels, reeën én Friese roodbonte koeien. De Ruterpolder wordt omsloten door het vaarwater van de Geeuw. De Ruterpolder ligt ten zuidwesten van het elfstedenstadje IJlst.

Uniek en beschermd stadsgezicht IJlst

IJlst, of ‘Drylts’ in het Fries, kreeg in 1268 als derde stad in Friesland stadsrechten. Hoewel er in de naoorlogse jaren woningen zijn bijgekomen, heeft de stad aan de west- en zuidzijde zijn silhouet behouden. En dat maakt IJlst volstrekt uniek. Samen met Workum is IJlst de enige stad in Friesland die niet volledig is ingekapseld door (naoorlogse) woonwijken. Als u met een boot door IJlst vaart, ontdekt u het unieke, historische stadsgezicht. Aan het vaarwater van de Geeuw grenzen de authentieke tuintjes en historische huizen. Ook ziet u de voormalige (gerenoveerde) fabriek Nooitgedagt, die tot 1990 op deze plek gereedschappen, houten speelgoed en schaatsen fabriceerde. In 1985 is het historische centrum van IJlst door de rijksoverheid aangewezen als beschermd stadsgezicht.

Snelkoppelingen