Ga direct naar


Over Rispens Roodbont

In het voorjaar van 2004 opende Rispens State haar deuren voor de eerste roodbonten. De oorspronkelijke veestapel telde 35 Friese roodbonten, afkomstig van vijftien verschillende adressen. Gemiddeld bestaat de veestapel van Rispens State uit ± 25 Fries roodbonte koeien, jongvee en een of twee levenslustige dekstieren. De unieke veestapel leeft in een potstal en is zomers in de weides van de Ruterpolder te vinden. 

De oorspronkelijke veestapel: een gemêleerd gezelschap

Nadat de oorspronkelijke ligboxenstal werd vervangen voor een potstal, startte Rispens State in 2004 met het aankopen van Fries roodbont vee. Door het geringe aanbod was het een opgave om op korte termijn een veestapel op te bouwen. De koeien kwamen van vijftien verschillende adressen door het hele land: van professionele veehouders tot kinderboerderijen en hobbyboeren. De veestapel bestond uit een divers gezelschap van oudere en jongere koeien, met en zonder kalf, drachtig en niet drachtig.

Rispens Roodbont 2010: ± 25 koeien, jongvee en 1 of 2 fokstieren

Doorgaans bestaat de veestapel van Rispens State uit ongeveer 25 koeien, jongvee en 1 of 2  fokstieren. Alhoewel de Friese roodbonte koe een geschikte melkkoe is, worden de koeien op Rispens State niet gemolken.
» Bekijk de veestapel van Rispens State

Leefomgeving van Rispens Roodbont: potstal en weidegang

De kalveren krijgen veel ruimte om gezond op te groeien tot krachtige koeien. De koeien lopen de gehele zomer buiten op een huiskavel van 50 hectare. In de winter verblijven de roodbonten in de potstal. Hier loopt het vee vrij rond. In de 130 cm diepe potstal wordt tweemaal daags een nieuwe laag stro aangebracht. Slechts één keer per jaar is het nodig om de potstal leeg te halen. Na het maaien van de eerste snede wordt de potstal uitgemest en de mest uitgestrooid over het grasland.
» Lees meer over de potstal en monumentale boerderij Rispens State

Snelkoppelingen