Ga direct naar


Missie van Rispens State

Rispens State is een biologisch fokbedrijf voor Friese roodbonte koeien: een authentieke Friese koe die met uitsterven wordt bedreigd. De roodbonten vormen een belangrijk onderdeel van de geschiedenis van Friesland én Nederland. Behoud van cultuurhistorie, dierenwelzijn en het terugbrengen van variëteit in de Nederlandse veestapel staan bij Rispens State centraal.

Fries roodbont vee: behoud van cultureel erfgoed

Voor 1750 bestond de Nederlandse veestapel voornamelijk uit roodbonten. Door de focus op hogere melkproductie verdween de Friese roodbonte koe uit het Nederlandse landschap. Net als monumentale gebouwen en landschappen, vormt de Friese roodbonte koe een belangrijk onderdeel van de Nederlandse cultuurhistorie. Rispens State voorkomt met het terugbrengen van deze authentieke koe dat een onderdeel van onze cultuurhistorie verloren gaat.

Variëteit van de Nederlandse veestapel

Hoe meer melk, hoe hoger de opbrengst. Ontwikkelingen in de veefokkerij hebben geleid tot ongekende productiegroei. Maar door de populariteit van slechts enkele rassen, zoals de Holstein-Frisian, is de Nederlandse veestapel eenzijdig geworden. De diversiteit en weerbaarheid van het vee is hierdoor achteruitgegaan. De kans dat erfelijke eigenschappen definitief uit de veestapel verdwijnen is groot. Friese roodbonte koeien zijn minder vaak ziek, worden ouder en hun melk bevat een hoger vet- en eiwitgehalte: unieke, kwalitatieve eigenschappen die waardevol zijn voor de Nederlandse veestapel. Met een grootschalige herintroductie van de Friese roodbonten, wil Rispens State de variëteit, weerbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse veestapel verbeteren.

Dierenwelzijn: een gelukkiger dier, betere melk en vlees

Permanente opstalling is voor veel koeien op reguliere melkveebedrijven de harde realiteit. In de hedendaagse rundveehouderij draait het om de economische opbrengst. Maar koeien zijn meer dan alleen productie-eenheden. Het zijn dieren die naast goede zorg ook behoefte hebben aan vrijheid. Aandacht voor het welzijn van de koeien verbetert de kwaliteit van melk en vlees. Dankzij een diervriendelijke potstal en een zomerse weidegang zijn de Friese roodbonte koeien van Rispens State gezonder, krachtiger en leven ze langer.
» Lees meer over het biologische bedrijf Rispens State
» Bekijk de veestapel van Rispens State

Snelkoppelingen