Ga direct naar


Ogenblik 30

Ogenblik 30

janna32dinsdag 31 augustus 2010 22:16

 

Zo, ik laat weer eens wat van mij horen. Ik kan iedereen vertellen dat het goed met ons gaat. De zomer verloopt voorspoedig. De natuur is ons welgezind. Een periode van droogte in juli gaf ons wel wat een spannend gevoel. Zullen we wel genoeg gras houden om onze magen te vullen. Maar daarna kwamen de buien onze weilanden rijkelijk overspoelen. Soms ging het gepaard met veel geweld. Als je dan in het open veld ligt te slapen is dat best wel een beetje eng. Vuur en donder zorgen er dan voor dat je veel ontzag hebt voor dit hemelse geweld. Lichtstralen die zich dan in de aardkorst boren. De aardkorst die op zijn beurt weer veel leven voortbrengt. Te denken valt aan ons voedsel, maar ook de duizenden insecten, wormen en larven. Al het kruipend gedierte dat gretig naar boven komt als de boer er met zijn trekker en machines overheen rijdt. Nieuwsgierig komen ze dan uit het onderaardse omhoog om te kijken wat er toch boven de aarde gebeurt. Bovengekomen weten ze niet wat hen te wachten staat. Honderden vogels vliegen spiedend rond, zoekend naar voedsel. De lange reis naar boven moet het kruipend gedierte vaak bekopen met de dood, dienend als voedsel voor de vogels.

De vogels hebben in ruime mate zitten broeden en hun jongen grootgebracht in de polder en daarna zijn ze vertrokken naar verschilende bestemmingen. Niet naar het land van geboorte, want dat was  Friesland. De kieviten zijn nog achtergebleven. Ze overleggen nu in grote groepen welke strategie ze zullen volgen.

Wij lopen in 3 groepen in de polder. Ik heb het getroffen, want ik zit in de gezelligste groep. Als het erg warm weer is staan we te kletsen bij de waterbak. We hangen met onze koppen boven het water, lessen op tijd onze dorst en wisselen gegevens uit over onze boeren, onze kinderen en de omgeving, IJlst.

IJlst staat altijd in de belangstelling. Zomers is het een trekpleister als het om het  'fierljeppen'  gaat,  het museum van Nooitgedacht , houtzaagmolen de Rat en het mooie wandelpad door de Ruterpolder.

10 en 11 september 2010 staat IJlst bol van de activiteiten , want dan is hét Festival van Drylts. Een evenement dat bekendheid geniet ver buiten de provinciale grenzen. Misschien dat er die dag ook veel mensen door de polder komen wandelen. Dan proeven wij ook nog een beetje van de sfeer. Want ja, het festival was altijd bij de boerderij maar de laatste 2 jaar niet meer en dat vinden we best wel jammer.

Ik kreeg ook nog een brief van mijn vriendin Roswieta een Brown Swiss koe uit Zwitserland. Als ik zin heb vertel ik daar de volgende keer wat over. Eerst op naar het 2015Festival. Komen jullie dan ook even bij ons kijken?

 

Dikke tút,

 

JANNA

 

« Terug

Snelkoppelingen