Ga direct naar


Ogenblik 16

Ogenblik 16

janna32maandag 18 mei 2009 11:00

Zes klokslagen hoor ik over de Ruterpolder klinken. De klok hangt in de kerktoren vlak naast onze landerijen. Een paar tellen later hoor ik er in de verte opnieuw zes. De stad slaapt nog, maar in de Ruterpolder is het een en al leven. Diverse zangers laten hun tonen horen. Vele allochtone diersoorten hebben hier hun thuis gevonden. Zo, daar zijn de grutto, de kievit, de tureluur, allemaal zomergasten hier in het land van bloemen en gras.

Ik heb ook mijn plichten vervuld vanmorgen. Kijken of mijn kinderen er nog wel waren. Ik kon ze niet zo goed vinden. Dat kwam door de lage dauw, die over de velden hing. Zonnestralen probeerden de mist te doorbreken. Dit lukte maar langzaam. Eerst bleven er flarden over, maar later zette de zon de stad langzaam 'in de brand'.  Hibma sprak me aan en zei dat mijn kalfjes in een grote graspol bij het hek lagen te slapen. Op mijn kalme wandeling langs de slootkant zag ik schrijfertjes  op het water. Ze waren druk in de weer om hun watergedichten te schrijven. Korte gedichten waren het. Een eend met jongen zwom een van de gedichten kapot. Ze wisten niet beter. Een eindje verder zat een meerkoet op haar eieren en haar gedachten te broeden. Ze had zoveel tijd zei ze, dat haar hele hoofd leeg gedacht was. Bij het hek aangekomen zag ik mijn kalfjes liggen en was mijn zoektocht geslaagd. Nog wat dromerig sta ik nu te genieten van een grutto die neerdaalt op een hek. Ze is erg opgewekt en zingt mij toe dat ze me nog kent van vorig jaar en dat ze een goede tijd heeft gehad in Afrika. Elk jaar vliegt ze weer vanuit Afrika naar de Ruterpolder. En het is de vliegreis waard, want dit jaar heeft ze weer vier eieren uitgebroed en nu rennen er vier jongen door de polder.

Dat verhaal maakt mij zo blij dat ik vrolijk een liedje begin te loeien. En omdat ik een Fries Roodbonte cultuurkoe ben kan dat natuurlijk alleen maar in het Fries:

It lurkje yn 'e wolken, de eintsjes yn it lizich wiet

moskjes en sweltsjes, elts sjongt syn liet

de earbarren klapperje

ljipkes wjukwapperje

skries op 'e hikke ropt grito-griet

de earbarren klapperje

ljipkes wjukwapperje

skries op 'e hikke, ropt grito-griet

(van Waling Dykstra (1821-1914)

Dit liedje komt "Wiltsje fan Peazens" ook zingen op zondag 7 juni tussen 12.00 en 14.00 uur. Het is dan namelijk open dag op de boerderij en iedereen mag naar ons komen kijken. Tot dan.

Dikke tut,

Janna 

 

« Terug





Snelkoppelingen