Ga direct naar


Broedseizoen 2017 in vogelvlucht

Broedseizoen 2017 in vogelvlucht

vrijdag 14 juli 2017 13:31

Het is eind maart. Er zitten vier paartjes kievit te broeden en de grutto's zijn volop aan het foerageren in de plas-dras na een lange vlucht. De leeuweriken en graspiepers zingen volop en de eenden beginnen in paartjes door de sloten te zwemmen. In april is het volop voorjaar. De eerstse grutto's en tureluurs zitten op eieren. Alle vier paartjes kievit hebben kuikens. De kuikens hebben volop voedsel; ze zijn 'verhuisd' naar het aangrenzende perceel waar intussen een koppel jongvee graast. In de plas-dras zitten de eerste kluten. Gaan ze het in januari aangelegde schelpenbankje gebruiken als broedplek?

Half mei doe ik mijn eerste alarmtelling. Het is volop genieten. Drie paartjes kievit hebben minimaal één groot kuiken. Er zijn vier paartjes tureluur met kuikens en acht grutto-paartjes met kuikens. De eerste van de twee scholeksternesten is uitgekomen, het andere paartje zit nog op eieren. De slob-, kuif- en krakeenden zijn ook volop aan het broeden. Ook het schelpenbankje is bezet: er liggen 14 nesten van de kluut en één nest van de visdief.

Het is eind juni en ik maak mijn laatste ronde van een geslaagd jaar. In de plas-dras is het een grote vogeldrukte. Er zwemt een bergeend met kuikens. De grutto- en tureluurkuikens schrikken op en vliegen weg. Overal in de plas-dras zie ik klutenkuikens wegschieten in de begroeiing aan de rand. Er zijn ongeveer 25 kuikens vliegvlug geworden De visdief kuikens kunnen ook al bijna vliegen. Een prachtig resultaat! 

door: Atser Sybrandy

visdief kuiken

« Terug

Snelkoppelingen