Ga direct naar


Geschiedenis

Geschiedenis

In de Middeleeuwen waren bijna alle Nederlandse koeien roodgevlekt. De Friese Roodbonte koe was een van deze – uit Friesland afkomstige - rassen. In de 19e eeuw stijgt de vraag naar Nederlandse – uitsluitend zwartbonte - koeien vanuit het buitenland. De zwartbonte Holstein-Frisian komt in opmars en het aantal roodbonte koeien neemt drastisch af.

De Nederlandse koe: roodwit gevlekt

In de Middeleeuwen was de kleur van de Nederlandse koe voornamelijk roodbont. Maar als in 1750 door de veepest driekwart van de Nederlandse veestapel verdwijnt, komen er meer zwartbonte koeien uit Denemarken en Duitsland bij: de voorouders van het Fries-Hollandse vee.

Vraag naar zwartbont

Aan het einde van de 19e eeuw is de Nederlandse koe, vanwege zijn hoge melkproductie, zeer populair in het buitenland. Vooral vanuit Noord-Amerika is er vraag naar uitsluitend zwartbont vee. Amerikaanse fokkers meenden dat de zwartbonten het meest fokzuiver waren. Zwartbont wordt onterecht de visuele herkenbaarheid voor kwaliteit en een hogere melkproductie.

Opkomst van Holstein-Frisian

De Amerikanen fokten verder met de Nederlandse koeien en creëerden een koe met een nog hogere melkproductie: de zwartbonte Holstein-Frisian. In de tweede helft van de 20e eeuw verovert deze productieve melkgeefster de wereldmarkt. Zo ook de Nederlandse. Slechts een kleine groep boeren hield vast aan het fokken van roodbonten.

Vereniging Fokkers van Roodbont Fries Stamboekvee

In 1957 werd de vereniging ‘Fokkers van Roodbont Fries Stamboekvee’ opgericht. In het Stamboek stonden ongeveer 2.500 roodbonte Fries-Hollandse koeien ingeschreven.

Stichting Roodbont Fries Vee

In 1993 werd de Stichting Roodbont Fries Vee opgericht. De stichting stelde in samenwerking met de boeren een fokprogramma op en sloeg het sperma van zuivere Friese roodbonten op in de Genenbank. Inmiddels zijn er zo’n 300 Friese Roodbonte koeien.
» Lees meer over Stichting Roodbont Fries Vee.
» Bekijk de Nederlandse veestapel Friese roodbonte koeien.

Snelkoppelingen