Ga direct naar


Friesroodbont.nl – Fries Roodbont Vee – Kenmerken, Geschiedenis, Stichting Roodbont Fries Vee en Boeren en veestapel

Over Fries Roodbont Vee

De Friese roodbonte koe is een authentieke koe afkomstig uit Friesland. Op dit moment zijn er slechts 500 Friese roodbonten. De Friese roodbonte koe is een krachtige, oer-Hollandse koe.
» Lees verder over de kenmerken van Fries roodbont vee

Geschiedenis

In de Middeleeuwen waren bijna alle Nederlandse koeien roodbont. Nadat de veepest in 1750 driekwart van de veestapel velde, werden zwartbonte koeien uit Denemarken (Jutland) en Duitsland ingevoerd. Deze dieren werden de voorouders van het Fries-Hollandse vee. Aan het eind van de 19e eeuw nam de vraag vanuit het buitenland naar zwartbonte Friese koeien toe. De Friese roodbonte koe komt in de verdrukking.
» Lees verder over de geschiedenis van de Friese roodbonten

Stichting Roodbont Fries Vee

In 1993 werd geconstateerd dat er nog maar 17 Fries roodbonte koeien en 4 stieren over waren. Om te voorkomen dat de Fries Roodbonte koe zou uitsterven, werd een stichting in het leven geroepen. In samenwerking met Nederlandse boeren stelt de stichting fokprogramma’s op, registreert, onderhoudt contacten met instanties en geeft voorlichting.
» Lees verder over Stichting Roodbont Fries Vee

Populatie

De Friese roodbonte koe is een met uitsterven bedreigde koe. Steeds meer boeren en instanties zorgen ervoor dat de koe met veel cultuurhistorische waarde niet verdwijnt.
» Lees verder over de Nederlandse veestapel Friese roodbonte koeien

 
Snelkoppelingen