Ga direct naar


Biologisch bedrijf

Rispens State is een Skal-gecertificeerd, biologisch bedrijf. Voor het beheer van het grasland gebruikt Rispens State geen kunstmest of bestrijdingsmiddelen. De Friese roodbonte koeien worden gefokt door natuurlijke dekking, krijgen biologisch geproduceerd voer en hebben volop leefruimte.

Biologische landbouw op Rispens State

De 50 hectare land rondom de boerderij worden op een biologische wijze beheerd: Rispens State gebruikt geen kunstmest en geen chemische bestrijdingsmiddelen. In plaats van kunstmest, maakt Rispens State uitsluitend gebruik van organische vaste mest. Hierdoor blijft de kwaliteit van de bodem behouden. In de loop der jaren kan de bodemkwaliteit zelfs worden verbeterd.

Biologische veehouderij: dierenwelzijn

Stichting Skal definitieert een biologische veehouderij als volgt: ‘Op een biologische veehouderij moeten de dieren op zodanige wijze worden gehouden dat ze hun soorteigen gedrag kunnen uiten.’ Door de ruime potstal, zomerse weidegang en biologische voeding zijn de roodbonten van Rispens State sterk, gezond én gemoedelijk. De Friese roodbonten zien zelden een veearts en hun melk en vlees is van hoge kwaliteit.
» Lees meer over de potstal van Rispens State

Biologisch fokken?

Biologische veehouders streven naar een productiewijze die aansluit bij natuur en behoud van biodiversiteit. Er bestaat echter geen duidelijke regelgeving voor biologisch fokken. Alhoewel embryotransplantatie op een Skal-gecertificeerd bedrijf niet is toegestaan, mag er wel gebruik gemaakt worden van kunstmatige bevruchting van koeien (KI). Rispens State werkt uitsluitend met natuurlijke dekking.
» Meer informatie over biologisch fokken vindt u op biologischefokkerij.nl

Snelkoppelingen